یکی از بارزترین فاکتور های متمایز کننده ی شرکتهای فعال در حوزه دوربین مداربسته و نظارت تصویری، طراحی و ارائه مشاوره های پروژه ای  می باشد.

شرکت دورنگر با بهره مندی از کادری مجرب در ارائه خدمات مشاوره ایی به مشتریان خود چه در حد وزارت خانه های محترم که پروژه های کلان را ارائه می دهند، چه در حد مشتریان با پروژه های کوچک همواره بهترین راه کارها را پیشنهاد داده است.

 

عوامل طراحی و مشاوره به شرح ذیل می باشد:

1)     بازدید اولیه از محل پروژه

2)     تعهد مستندات تصویری و عکس برداری از پروژه

3)     جانمایی دوربین ها بر روی نقشه به صورت واقعی

4)     طراحی بستر ارتباطی محصولات با اتاق کنترل

5)     طراحی اتاق کنترل و مانیتورینگ ، استفاده از آخرین و بالاترین استاندارد ها

6)     ارائه طرح و پیشنهاد به کارفرما با انتخاب پیمانکار محترم نظارت بر اجرای پروژه تا اتمام آن