پس از گذشت سالیان بسیار امروزه شرکت دورنگر بعنوان یکی از قویترین و معتبرترین شرکت های تامیین کننده محصولات در حوزه نظارت تصویری شناخته می شود.

  • ارائه کلیه محصولات به گونه ای که مشتریان تمامی نیاز های خود را از بخش فروش شرکت تامیین می نمایند

  • ایجاد انبار کالای در دسترس جهت ارائه به مشتریان در کمترین زمان و هر لحظه

  • سیستم انبار داری متمرکز