اصولا" در شرکت های تامیین کننده و مجری پروژه های فنی مهندسی, بخش پشتیبانی فنی اهمیت بسزایی در رفع نیازمندیهای مشتریان دارند به گونه ای که تمامی عملکرد این حوزه تاثیر عمیقی در ارتباط با مشتریان ایفا می نماید.

بخش مدیریتی شرکت دورنگر با نگاه مشتری مداری همواره کوشیده است رضایت مشتریان را در این حوزه جلب نماید و هدف این خدمت , نگاه بلند مدتیست در حفظ حلقه مشتریان

 

بخشی از خدمات این حوزه در شرکت دورنگر عبارتند از :

1-    پاسخگویی تلفنی به نمایندگان شرکت جهت راه اندازی محصولات شرکت

2-  پشتیبانی ایننترنتی به همکارانی که در پروژه های مختلف نیاز به حمایت بخش فنی دارند که با برقراری ارتباط از طریق teamviewer تمامی نیازهای همکاران محترم مرتفع میگردد

3-    ارائه راهکارهای جامع و مشاوره ای به همکاران و نمایندگان

4-    رفع تمامی نیازمندیهای مشتریان مصرف کننده در پروژه های شرکت