شرکت دورنگر با بهره مندی از تیم های مجرب در زمینه اجرای پروژه های کلان توانسته همواره رضایت مشتریان خود را جهت اجرای پروژه های نظارت تصویری بدست آورد. یکی از دغدغه های کارفرمایان محترم نحوه اجرای پروژه های آنهاست، خوشبختانه شرکت دورنگر در این امر توانایی طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های صنعتی (پلایشگاهی،نیروگاهی،....) پروژه های نظارت تصویری بیمارستانی، اداری،هتل ها و... و پروژه های دوربین مداربسته بانکی رادارد.

تیمهای اجرایی شرکت دورنگر عبارتند از تیم فعال که توانایی اجرای پروژه در حجم وسیع بصورت همزمان 8 پروژه را دارا می باشد.

      در بخش نصب و راه اندازی پروژه های نظارت تصویری دوربین مداربسته شرکت دورنگر آمادگی تجهیز 8 کارگاه بصورت همزمان را دارا می باشد.